MOK HD Kamerastativ

Filmen syner korleis du skal behandle og bruke kamerastativet Libec ALX. 
Denne filmen er laga for bruk på grunnkurset; MOK, multimedial produksjon 1700.