MODULE 7.3 - Cambridge Analytica explained in 5 minutes

Publisert 2019

Videoen er en promo for et samarbeid SAM har med TKD der det er utviklet en videreutdanning for næringsklynger.