MODULE 7.3 - Cambridge Analytica explained in 5 minutes

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Videoen er en promo for et samarbeid SAM har med TKD der det er
utviklet en videreutdanning for næringsklynger.