Mindful Movements (kortversjon)

Videoen viser ti øvelser i Mindful Movements. Seeren kan gjøre egne bevegelser parallelt med videoen.