Mikrofonutvalg til MOK HD

Filmen syner ein gjennomgang av mikrofoner i MOK HD kamerabagen.
Denne filmen er laga til bruk på grunnkurset; MOK- multimedial produksjon 1700.