Lunsjpåfyll: Helter og myter: Kvinnekarakterer i Tonje Bøe Birkelands kunstfoto

En digital prat med kunstner Tonje Bøe Birkeland.

OsloMet har gått til innkjøp av fotografiet Character #V Bertha Bolette Boyd (1900–1985), av Tonje Bøe Birkeland. Kunstverket er plassert i Pilestredet 32, 6. etasje. 

OsloMets kunstforvalter, Siv Hofsvang, snakket med Birkeland om fotografiet og om hvordan Birkelands kunst blir til. 

Fotografiet er fra hennes pågående prosjekt The Characters, som leker med konstruksjonen av kvinnelige heroiske karakterer gjennom fotografi, tekst og objekter.

Fotografiet gjenskaper fjellklatrer og forfatter, Bertha Bolette Boyd, på hennes reise til Bhutans hellige fjell, Gangker Punsum – verdens høyeste fjell som ikke er besteget.

Tonje Bøe Birkeland (f. 1985) har en bachelor og master i fotografi fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har stilt ut ved flere store institusjoner som Fotografisk senter i København og Scandinavia House i New York og har blitt kjøpt inn av bl.a. Preus Museum, Hordaland Fylkeskommune og Statens Konstråd (Sverige).