Kvalitetsforbedring-FHI

Introduksjon av metode for kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene, hvorfor og hvordan