Kunst og håndverk på lærerutdanningen

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget i kunst og håndverk på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.