Kunnskapsbasert praksis i hverdagen

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

Natalia Lund trekker i denne filmen kort frem viktigheten av å støtte seg til både brukerkunnskap, forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap i hverdagen.