Iterativ rekonstruksjon ved CT

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.