Iterativ rekonstruksjon ved CT

Publisert 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.