Innspillsmøte for ny strategi.m4v

Digitalt innspillsmøte for OsloMets nye strategi.