Hvordan smittestoff sprer seg

Publisert 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan mikroorganismer enkelt sprer seg i et rom