Hvordan ansatte ved OsloMet skal logge seg på Zoom

Denne videoen tar for seg hvordan ansatte ved OsloMet med en ansatt laptop eller undervisnings PC skal logge seg på Zoom på riktig måte.