Hvilke samarbeid har Institutt for estetiske fag med aktører i arbeidslivet?

Undervisningsleder June Oline Kunnikoff forteller deg om praksis og hvilke aktører og arenaer Institutt for estetiske fag har samarbeid med.