Hva betyr ditt morsmål for deg?

NAFO spurte 8 personer: «hva betyr ditt morsmål for deg?».

Filmen synliggjør hva 8 mennesker forbinder med sitt morsmål.
De forteller hvordan morsmålet er knyttet til identitet, kultur, samhold og barndom – på godt og vondt. Filmen kan brukes for å reflektere rundt språklig mangfold.
Se filmen når du jobber med språklig mangfold på din arbeidsplass!

Les mer om språklig mangfold på:

https://nafo.oslomet.no/  og https://morsmal.no/