Hva betyr ditt morsmål for deg?

NAFO spurte 8 personer: «hva betyr ditt morsmål for deg?».

Filmen synliggjør hva 8 mennesker forbinder med sitt morsmål.

De forteller hvordan morsmålet er knyttet til identitet, kultur, samhold og barndom – på godt og vondt. Filmen kan brukes for å reflektere rundt språklig mangfold.

Se filmen når du jobber med språklig mangfold på din arbeidsplass! Les mer om språklig mangfold på: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og morsmal.no -