Godkjenning og signering av brev i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan en godkjenner og signerer brev digitalt i Public 360.