Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du får brevet ditt godkjent og signert av leder.

  1. Hva er elektronisk godkjenning
  2. Hvordan sende til godkjenning
  3. Jeg har sendt til godkjenning, men skulle gjerne gjort endringer. Hva gjør jeg?
  4. Hvordan ser jeg at leder har godkjent brevet mitt