Et kritisk blikk på begrepet relasjonskompetanse i skole og lærerutdanning

Hvilken plass bør begrepet relasjonskompetanse ha i skolen og i lærerutdanningene? Til å belyse og drøfte disse problemstillingene med oss har vi et panel bestående av Frode Restad, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet Solveig Østrem, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet Knut Ove Æsøy, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet