Emnespråk

Emnespråk er oversiktar over moglege emne i ei samling. Filmen gjev kort introduksjon til emneord og klassifikasjon, som begge er typar emnespråk.