Effekt av håndvask

Publisert 2020

Denne videoen inngår i en forelesningsrekke om huden i kurset Anatomi, Fysiologi og Biokjemi på Bokskapet.oslomet.no

Mona E. Meyer forklarer hvorfor håndhygiene er viktig og hvor stor effekt god håndhygiene har.