Digitalt escape room

Ruben Jervell Pettersen og Mats Nylén-Eriksen ved HF presenterer læringsopplegget de har utviklet og bruker i undervisningen sin.