Det bibliografiske universet

 Filmen gjev introduksjon til Library Reference Model (LRM) og Resoerce Description and Access (RDA).