CT Protocols

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Stroke imaging protocols