Tagget med radiografer

Raster i radiografi

1.417 views 12. oktober 2020

Radiograf og høgskolelærer, Andrea Falk Lorentsen ved Norges Arktiske Universitet (UiT), forklarer Raster. Denne miniforelesningen inngår i læreverket Grunnleggende radiografi, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no fra vårsemesteret 2021. Læreverket er et samarbeid mellom OsloMet og UiT.

AEC i Radiografi

1.325 views 12. oktober 2020

Radiograf og høgskolelærer, Andrea Falk Lorentsen ved Norges Arktiske Universitet (UiT), forklarer Automatic Exposure Control. Denne miniforelesningen inngår i læreverket Grunnleggende radiografi, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no fra vårsemesteret 2021. Læreverket er et samarbeid mellom OsloMet og UiT.

Diagnostic medical ultrasound

439 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

Ultrasound - Basic Physics, Ultralyd - en innføring

573 views 26. februar 2018

This video is more than two years old. Ultralyd

Ultrasound, how to do it - Ultralyd, hvordan gjøre det

559 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

CT Protocols

529 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

CT Protocols

405 views 26. februar 2018

This video is more than two years old. Stroke imaging protocols