BLU - Barnehagelærerutdanning

Organisasjonskultur - 3/4

864 views 19. august 2016

Publisert 2016 Video 3 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Organisasjonskultur - 4/4

899 views 19. august 2016

Publisert 2016 Video 4 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Erobre Verden (kort) - natur, danning og språk i barnehagen

944 views 3. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.