Bioingeniørdagen 2022

Siden 2020 har ordet «bioingeniør» til stadighet dukket opp i media, men hva er egentlig en bioingeniør? Hvilken rolle har de egentlig i helsetjenesten? Hvilken rolle har de i forskning og utviklingen av diagnostikk, behandling og prognose av sykdommer.

Program

  • 11.00: Velkommen v/rektor Christen Krogh
  • 11.10: Da pandemien traff bioingeniørutdanningen v/studieleder Heidi Andersen
  • 11.20: Studentenes opplevelse av C-dagen v/masterstudent Visame Jonuzi
  • 11.30: Virusovervåking av Covid-19 og variantene v/stipendiat Alexander Løvestad
  • 11.45: Resistente bakterier: Den skjulte pandemien v/professor i indremedisin, Dag Berild
  • 12.05: Spørsmål og enkel bevertning
  • 12.15: Hva kunne vi lære av dem som mistet livet under Covid-19? Utvikling av ny immunhistokjemisk metode v/patolog Ulla Randen
  • 12.30: Blodbanken som stilling under pandemien – hvem kan gi blod? v/seniorbioingeniør Trine Østergård
  • 12.45: Bioingeniører som forsker ved OsloMet v/Jorunn Andersen, Hege Tunsjø, Runa Grimholt og Kaja Marienborg