BCTT-test

I denne videoen beskrives og gjennomføres en Buffalo Concussion Treadmill Test.