Bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse. Se presentasjonen fra åpen dag 2021.

Studieleder Anne Bakke gir en grundig innføring om studiets innhold, praksis og jobbmuligheter.