AFI - Arbeidsforskningsinstituttet

Short and transparent supply chains for direct food trade

104 views 21. november 2023

This video explains how to transition to short and transparent supply chains for direct food trade. Maximo Graesse explains how this does not increase costs. You can organize differently and buy organic and fresh food, for the same price. He urges leaders to be leaders and take responsibility for a transition towards a more sustainable food system

Food and quality and deliciousness in the public sector

125 views 21. november 2023

In this video Andreas Viestad explains how educating children about food and emphasizing the taste and quality of food is important for our quality of life. Children need to see where the food comes from and participate in growing vegetables and in cooking. He also explains how and why this is sustainable and why we should put more emphasis on...

Sosiale entreprenørers samarbeid med offentlig sektor

112 views 21. november 2023

I denne videoen deler Sherry Hakimnejad sin reise som sosial entreprenør. Hun startet selskapet kompass hvor ungdom som var utenfor arbeid og utdanning skulle få opplæring i å drive en catering bedrift. De laget mat av overskuddsmat. Kjøkkendriften ble en mestringsarena for ungdommen, men det ble vanskelig å konkurrere og vinne anbud i...

Oppdeling av kontrakt og kartlegging av lokale leverandører

160 views 10. november 2023

I videoen forteller Elisabeth Sandnes fra DFØ om hvordan innkjøpsavdelinger kan etterspørre varer i sesong og etterspørre ønsket kvalitet. Mindre leverandører har bare varer deler av sesongen, men det bør ikke være noe problem så lenge det ikke står i avtalen at man må kjøpe hele året fram dem. Kommuner må vurdere om det alltid er...

Sykehjemmene serverer mye rødt kjøtt og har dermed høyt klimautslipp

212 views 10. november 2023

I videoen forteller prosjektkoordinator innen klimavennlige anskaffelser, Sigrid Vigdisdatter Berg om hvordan de kartlegger matforbruket i forbindelse med at de har begynt å jobbe med bærekraftig mat. Hva er bærekraftig mat på sykehjem spør hun. Det er forskjell på utslippstall fra andre enheter i kommunen og sykehjemmene. Det er vanskelig å...

Bærekraft i en kjøttproduserende kommmune

215 views 10. november 2023

I videoen problematiserer Inger Lise Willerud, klima- og miljørådgiver i Østre Toten kommune bærekraftsarbeidet i en kjøttproduserende kommune. 64,2% av utslippene i Østre Toten kommune kommer fra landbruket. Det meste fra husdyrproduksjon. Det er vanskelig å redusere utslipp med 50% uten å legge ned husdyrproduksjonen. Husdyr skal ha det bra,...

Klimasmart meny

159 views 9. november 2023

I videoen forteller Victoria Stokke fra DFØ om hvorfor offentlige organisasjoner bør redusere forbruket av rødt kjøtt. Å redusere kjøttforbruket og gå over til plantebasert mat og fisk, samt å redusere matsvinn er de tiltakene med lavest kostnad og størst effekt på klimagassutslipp. Dette er også i tråd med kostholdsrådene. Hvis du først...

Hvordan lokalt kan være bærekraftig

163 views 9. november 2023

I videoen forteller Bjørn Erik Vangen om hvordan fylkesavtalen har åpnet for lokale innkjøp av mat og om hvor viktig det er at de som kjøper inn mat får informasjon om denne muligheten. Han gir også eksempler på hvordan han kjøper inn lokal mat på en måte som både gjør det billigere og gir han produkter av bedre kvalitet som har blitt fraktet...

Understanding costs and benefits in a broader sense

166 views 9. november 2023

In this presentation, Nicolaas Stijn Groenendijk, professor in public policy, organization and innovation, at Inland Norway University og applied Sciences, draws out a more complicated picture of costs and benefits related to procurements, compared to the traditional and narrow way of considering only the best quality to the lowest possible...

Mestringsguiden og Vegetarekspressen

99 views 9. november 2023

I denne videoen forteller sosial entreprenør Ragnhild Slettner om hvordan hun startet som sosial entreprenør ved å hjelpe asylsøkere med bosetting. De ba henne på middag. Hun forteller om hvordan mat virker samlende og utjevner forskjeller. Som middagsgjest ble hun en gjest og ikke bare en hjelper. Hun forteller om asylsøkernes stolthet over...

Hva skjer med dine personopplysninger?

149 views 23. oktober 2023

Når du blir med i et forskningsprosjekt, deler du opplysninger med forskere. All informasjon du deler, oppbevares sikkert. Vi deler ikke personopplysninger, og du kan ikke gjenkjennes. Det er trygt å dele dine opplysninger med forskere.

Bli med på Mor i Norge-studien!

3.372 views 23. oktober 2023

I Mor i Norge-studien vil vi undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for ekstra oppfølging. Målet er å få kunnskap om hva slags støtte førstegangsforeldre har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden. Er du helsepersonell eller kjenner noen i målgruppen? Les mer om Mor i Norge-studien (MiNS)