Å skrive en masteroppgave

Publisert 2016

Studentene Anna Maria Hall og Sølvi Christina Tellefsen forteller om hvordan det var å skrive en felles masteroppgave i jordmorfag.