8 av 12 Ungdatakonferansen 2020 - Sophie Elise-feminisme

Innlegget tar utgangspunkt i en studie av unge jenters forhold til feminisme og rosablogger. Hva tenker de om bloggeren Sophie Elise, Beyoncé og andre «stjernefeministers» handlinger; i alt fra puppeblotting til det å fremme et seksualisert image som artister – til det å fremme konservative kjønnsidealer. Innlegget går slikt sett inn på den komplekse og motsetningsfylte forståelsen av dagens feminisme blant dagens unge. Kan informantenes fortolkning av Sophie Elise og «stjernefeministenes» handlinger forstås som en måte å utfordre den tradisjonelle feminismen, eller kan den tolkes som et behov for å utvide forståelsen av hva feminisme er? Av Ann-Torill Tørrisplass.

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?