6 av 12 Ungdatakonferansen 2020 - Fake News og konspirasjonsteorier

Fake news og konspirasjonsteorier er ekstremt aktuelle tema og hvordan påvirker dette ungdom og deres engasjement? Omtalen og bruken av begrepene har nærmest eksplodert på nett og i media. Hva vet vi om ungdoms forhold til Fake News og konspirasjonsteorier? Er de mer eksponert og utsatt enn andre? Er det forskjeller etter kjønn og sosial bakgrunn? På hvilken måte kan fake news og konspirasjonsteorier ha konsekvenser for ungdoms samfunnsengasjement og samfunnsforståelse – fremmer det polarisering mellom ungdomsgrupper? Bente Kalsnes, Høyskolen Kristiania forteller.

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?