5 av 12 Ungdatakonferansen 2020 - Ungdom og sosial ulikhet i tillit

Tillit er underliggende for demokratisk deltakelse, mens fravær av tillit også kan avgjøre hvordan vi forholder oss til samfunnet rundt oss. Det er også forbundet med livskvalitet: stoler man på menneskene rundt seg og på dem som styrer samfunnet? Jørn Ljunggren, Universitetet i Oslo, presenterer ny forskning om ungdom og sosiale forskjeller i tillit. Norge beskrives gjerne som egalitært og preget av høy tillit. Kan det likevel tenkes at det finnes sosiale forskjeller i tillit allerede i ungdomsårene?

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?