3D visualisering i CT

Publisert 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud tar for seg ulike 3D-visualisering brukt ved CT-undersøkelser.