3D visualisering i CT

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Førsteamanuensis Audun Sanderud tar for seg ulike 3D-visualisering brukt ved CT-undersøkelser.