3 av 12 Ungdatakonferansen 2020 - Ungdomsopprør for klimaet

Demonstrasjonene og aktivitetene hvor ungdom engasjerer seg for klimaet, har fått mye oppmerksomhet. Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning har undersøkt hvorvidt disse hendelsene er et uttrykk for at noen subgrupper av ungdommer er sterkt engasjerte, eller er det et bredere grønt opprør på gang hos ungdom i Norge? Fra andre land vet vi at det er store generasjonsforskjeller i syn på klima/miljø og andre politiske saker, men slike forskjeller har vi så langt sett lite av i Norge. Hva er situasjonene i dag?

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?