2 av 3 Ungdatakonferansen 2016

Publisert 2019

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 3 videoer fra Ungdatakonferansen 2016.

  1. Vennskap i tid og nye rom introduksjon
  2. Unge kvinners vennskap i tre generasjoner, Harriet Bjerrum Nielsen, Universitetet i Oslo
  3. Identitet og vennskap i flerkulturelle fellesskap, Guro Ødegård, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus
  4. Instagram og ungdommers digitale kompetanse, Hans Chr. Arnseth, Universitetet i Oslo
  5. Spørsmål fra salen til panelet som også inneholder Willy Pedersen, Universitetet i Oslo