2 av 3 Ungdatakonferansen 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 3 videoer fra Ungdatakonferansen 2016.

1 - Vennskap i tid og nye rom introduksjon

2 - Unge kvinners vennskap i tre generasjoner, Harriet Bjerrum Nielsen, Universitetet i Oslo 

3 - Identitet og vennskap i flerkulturelle fellesskap, Guro Ødegård, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

4 - Instagram og ungdommers digitale kompetanse, Hans Chr. Arnseth, Universitetet i Oslo

5 - Spørsmål fra salen til panelet som også inneholder Willy Pedersen, Universitetet i Oslo