2 av 3 Nyresykdommer

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Del 2 av 3 av forelesningsrekke om nyresykdommer. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på bokskapet.oslomet.no