12 av 12 Ungdatakonferansen 2020 - Paneldebatt - Når blir ungdoms engasjement problematisk

En samtale mellom innledere.

Ledet av konferansier Linn Stalsberg.

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?