1 - Lesing - hva kreves av elever med kort botid?

Vigdis Refsahl snakker her om hva som gjør at en tekst kan bli vanskelig å forstå, og om å lese tekstene riktig. Dette er to deler av det å lese som henger nøye sammen. For nyankomne elever kan dette være spesielt krevende, fordi de skal lære seg et nytt språk og samtidig lese i fagene på et språk de ikke behersker fullt ut.

Leseopplæring for nyankomne unge og voksne

NAFO presenterer her seks undervisningsfilmer om lesing, som er laget i samarbeid med Vigdis Refsahl, for lærere på ungdomstrinnet, videregående opplæring og voksenopplæringen.