1 av 2: Skjelett - Overekstremiteten

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Skulder, overarm, albue, underarm, håndledd og hånd utgjør til sammen overekstremiteten.  I del 1 av 2 gjennomgår universitetslektor Tora Fjeld Homme skulder, overarm, underarm og håndledd.