1 av 2 Enzymer

Del 1 av 2 i en forelesningsrekke om enzymer. Videoene inngår i læreverket Anatomi, fysiologi og biokjemi, på OsloMetX