VideoValg

Publisert 2019

En heseblesende og ufullstendig gjennomgang av ulike "typer" video og diverse utstyr.

Laget av Gabi Hurlen ved Bokskapet.oslomet.no.