Lanseringsseminar for Surveybanken

Surveybanken vil gjøre data tilgjengelig for alle, uansett hvor du bor eller måtte befinne deg. Det er en database med flere tusen spørreundersøkelser (surveyer) og rundt 750.000 spørsmål som er stilt til befolkningen helt tilbake til 1950-tallet. 

Tjenesten er en videreutvikling av den infrastrukturen for forskningsdata som er bygget opp ved NSD – Norsk senter for forskningsdata, gjennom flere tiår. 

NSD er i dag en del av Sikt og arbeidet med videreutvikling av tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom Sikt og OsloMet.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og OsloMet, inviterte alle som er opptatt av deling og gjenbruk av forskningsdata til et lanseringsseminar for Surveybanken. Ambisjonen er at Surveybanken skal bidra til en enklere hverdag for forskere, studenter, næringslivet, byråkrater, journalister, skoleelever og undervisere.

Program:

 • Introduksjon: Hva ønsker vi å oppnå med Surveybanken? Ved konferansier Per Martin Norheim-Martinsen (viserektor FoU ved OsloMet),
 • Kåre Hagen (prosjekteier ved OsloMet),
 • Astrid Meland (journalist og kommentator i VG) ,
 • Christen Krogh (rektor ved OsloMet) og
 • Roar Olsen (direktør i Sikt)
 • Demonstrasjon av Surveybanken ved Bjarne Øymyr (prosjektleder i Sikt)
 • Hvordan kan Surveybanken bidra til mer og bedre bruk av sentrale surveyer ved Anders Bakken (Ungdata ved OsloMet) 
 • Elisabeth Ivarsflaten (Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen) 
 • Mari Holm Ingelsrud (YS Arbeidslivbarometeret ved OsloMet).
 • Paneldebatt hvor også Biljana Lauvstad (Spesialkonsulent II, Oslo Kommune) og Siv-Lise Bendixen Stærk (Seniorrådgiver, Helsedirektoratet) deltok.
 • Hvordan lykkes Surveybanken fremover?  Ved Bodil Agasøster (produktområdeleder, Sikt)
 • Hege Undem Store (direktør, Universitetsbiblioteket ved OsloMet) 
 • Vigdis Kvalheim (divisjonsdirektør, Sikt).