Tar du alt for god fisk? Seminar om kildekritikk

Hvordan jobber journalistene med å kontrollere at opplysninger er sanne? Og hvordan kan studenter og ansatte lære av dette? 

Et seminar om kvalitetssikring av opplysninger, presseetikk og helsepåstander introdusert av Studentparlamentets leder, Karl Magnus N. C. Dretvik Nyeng.


  • Aftenpostens Morten Andersen (stabssjef) og Jostein Ihlebæk (redaksjonssjef) tok for seg konkrete nyhetssaker kjent fra mediene og viste hvordan journalister jobber med å kontrollere opplysninger og innhente dokumentasjon. Hvordan sjekker de at det kildene sier er riktig? Og hvordan går mediene frem for å kvalitetssikre en opplysning?
  • Marianne Molin presenterer "Bak Overskriftene". Det startet som et tverrfaglig prosjekt bestående av både ansatte og studenter initiert av fakultetet for helsevitenskap i 2018. Hovedmålet med prosjektet er å hjelpe studenter med å lære hvordan kritisk vurdere påliteligheten til helsepåstander fra media. I dette seminaret vil Bak Overskriftene introdusere publikum for nøkkelprinsippene som de bygger på, vise til eksempler, si litt om tilbakemeldinger fra studenter og ansatte på bruk av undervisningsopplegget og mobilspillet, og si litt om videre planer for prosjektet.
  • Paneldebatt med spørsmål fra salen