Vannbransjen trenger flere ingeniører

Vann er vår viktigste ressurs. For å levere rent vann og rense avløpsvann trengs det
flere ingeniører.
Strørre klimavariasjoner og større årstidsvariasjoner gjør at vannbransjen må være mer
på når det gjelder ny teknologi, og ha kunnskaper til å føre den inn i bransjen.