Utlån av audiovisuelt utstyr på OsloMet

Alle ansatte og studenter ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr av Medieseksjonen, gjennom Universitetsbibliotekets utlånsportal.

Utlånstiden er 1 uke og utlånsskranken er for tiden i 3. etg i Pilestredet 48. 

Den vil i 2024 bli flyttet til 2. etg.

Her er link til alt utstyret.