Utlån av audiovisuelt utstyr på OsloMet

Alle ansatte og studenter ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr av Medieseksjonen, gjennom Universitetsbibliotekets utlånsportal.

Utlånstiden er 1 uke og utlånsskranken er i 2. etg i Pilestredet 48. 

Her er link til alt utstyret.