Tagget med lydopptaker

Utlån av audiovisuelt utstyr på OsloMet

123 views 9. januar 2023

Alle ansatte og studenter ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr av Medieseksjonen, gjennom Universitetsbibliotekets utlånsportal. Utlånstiden er 1 uke og utlånsskranken er for tiden i 3. etg i Pilestredet 48. Den vil i 2024 bli flyttet til 2. etg. Her er link til alt utstyret.

Lydopptaker PMD 661

241 views 18. februar 2021

En enkel innføring i bruk av lydopptaker Marantz PMD 661. Er du ansatt eller student ved OsloMet kan du låne denne i AV-utlånet (oslomet.no)