Universell utforming: Design og etikk

Publisert 2017

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.