UB - Universitetsbiblioteket

Digitalt bibliotek

800 views 27. februar 2017

Direktør for Læringssenter og bibliotek, Lars Egeland, snakker om digitalt bibliotek i forbindelse med omvendt fagdag.

Installere EndNote

4.340 views 13. desember 2016

Video om hvordan man som HiOA-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Lunsjpåfyll: Norsk ull

569 views 7. desember 2016

Ingun Grimstad Klepp er forsker ved SIFO, og ullentusiast. Hun holder foredrag om forskjellige typer, bruksområder og egenskaper ved ull, med et spesielt fokus på norsk ull og ullbransje.

Lunsjpåfyll: meråpent bibliotek

589 views 1. september 2016

Anne Berit Gregersen snakker om forventninger for et meråpent bibliotek på Høgskolen i Oslo og Akershus. Klaus Jøran Tollan snakker om erfaringer med meråpent bibliotek ved NTNU på Gjøvik.

Hva er en kilde?

2.290 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

688 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Å referere til kilder

1.168 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

2.747 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.

Å søke i CINAHL

1.468 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Å søke i CINAHL

1.726 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Hvordan vurdere kilder

2.206 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Finn kilder til oppgaveskriving

1.805 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.