Tagget med læreverksted

LæreVerkSted

708 views 17. mars 2017

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.