Tagget med lærer

Testar og målingar etter PISA - mål, hensikt og framtid for kvalitetsvurderingssystemet til skulen

148 views 17. juni 2024

Forum for kritisk tenking og kritiske perspektiv i skule og lærarutdanning ved OsloMet inviterer til konferanse. Hausten 2023 kom NOU 2023:27 "Eit nytt system for kvalitetsutvikling – for læringa og trivselen til elevane". Me har invitert tidlegare kunnskapsminister Guri Melby, retorikkprofessor Kjell Lars Berge og utvalsleiar professor Tine...

Læreren Delali

3.254 views 25. februar 2020

Publisert 2020 Delali jobber som lærer på Ullevål barneskole og forteller om sin lidenskap til yrket.